Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Үзүүлэх хичээл

Зохиогч:   Х.Нармандах

Хамтарсан зөвлөгч:

Зөвлөгөө үзүүлсэн огноо: 2014-11-17

Зөвлөн тусалах үйлчилгээний төрөл: Сургууль тэнхимээс зохион байгуулсан ажилд оролцсон

Товч тайлбар: Гадаад хэлний төвөөс зохион байгуулсан гэрээт багш нарын үзүүлэх хичээлд сууж, ажиглан аргазүйн зөвлөгөө өгсөн. 3 гэрээт багшийн хичээлд суусан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Х.Нармандах