Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Зөвлөх

Зохиогч:   Т.Мөнхзул

Хамтарсан зөвлөгч:

Зөвлөгөө үзүүлсэн огноо: 2015-01-19

Зөвлөн тусалах үйлчилгээний төрөл: Зөвлөх багш

Товч тайлбар: МБУС-ийн 71 оюутанд 2014 оны А/225 дугаар тушаалаар батлагдсан оюутны журам, 2014 оны А/79 дүгээр тушаалаар батлагдсан сургалтын журмыг тус тус танилцуулж, хичээл сонголт хийхэд нь зөвлөн тусалсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Т.Мөнхзул