Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Биологийн тэнхмийн хурал, их семинар

Зохиогч:   Т.Баянмөнх

Хамтарсан зөвлөгч:

Зөвлөгөө үзүүлсэн огноо: 2015-05-20

Зөвлөн тусалах үйлчилгээний төрөл: Сургууль тэнхимээс зохион байгуулсан ажилд оролцсон

Товч тайлбар: МБУС-ийн Биологийн тэнхмээс явуулдаг тогтмол хурал, их семинарт цаг тухайд нь оролцож байсан.

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Т.Баянмөнх