Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

TC320150151 "Биологийн багшийн мэргэжлийн хөгжил" багшийн мэргэжил дээшлүүлэх төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр


Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, төрөлжсөн сургалтын хөтөлбөр. БМДИ-ын захирлын 2015-4-29 А27 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан.

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: