Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

Үнэлгээний арга зүй


Үнэлгээний даалгавраар шалгалт авах, шалгалтын материалд анализ хийх 
Үнэлгээний тестэд шалгуурын дагуу анализ хийн харьцуулах 

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: