Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

үнэлгээний арга зүй


Үнэлгээний тестийг үнэлхэ шалгуур боловсруулах, Блүүм таксономын танин мэдэхүйн түвшингээр үнэлгээний дасгал, даалгавар боловсруулах

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: