Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

үнэлгээний арга зүй


үнэлгээний шинэчлэл, явцын ба үр дүнгийн үнэлгээ, үнэлгээний тесттэд тавигдах шаардлага 

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: