Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

биологийн хичээлийн хэрэглүүр


биологийн хичээлийн хэрэглүүрийн төрлүүд, биологийн үзүүлэн таниулах материал тэдгээрт тавигдах шаардлага, сургалтад ашиглах арга зүй, биологийн хичээлд цахим хэрэглэгдэхүүн бэлтгэн ашиглах, хичээлийн киног сургалтанд ашиглах арга зүй 

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: