Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх

амилаза энзимийн үйлчлэл


Шүлсэн дахь амилаза энзимийн идэвхид орчны рН, температурын нөлөөллийг турших, туршилтын үр дүнгээр график байгуулан дүгнэлт хийх 

Мэдээ нэмсэн: Ц.Пагмасүрэн Уншсан: