Нэвтрэх хэсэг НэвтрэхХөдөөгийн бага боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд“XXI зууны багшийн англи хэлний боловсролыг “DynEd” хөтөлбөрөөр дэмжиж, үр дүнд хүрэх”Хүний эрхийн боловсрол

Хүчирхийлэлгүй сургуулийн стандарт

МУБИС-ийн багш нарын МХТ-ийн чадамжийг дээшлүүлэх нь


Оюутан- багшийн ёсзүйн төлөвшлийг үнэлэх, хөтөлбөр боловсруулах төсөл


• 2012 оны 6 сар - 2013 оны 5 сард ОУ-ын Улаан загалмай, Улаан хавирган сар, МУЗН –ээс хэрэгжүүлсэн “Гамшгийн үеийн бэлэн байдал ба даван туулах, дасан зохицох арга зам” судалгааны төслийн үндэсний зөвлөх

National Geographic Young Explorer

“ТХТБ-ын үзэл санаа хэрэгжилтийн судалгааны арга зүй”

Монгол-Америкийн хамтарсан "Тарвагатайн хөндий" төсөл---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>