Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Авиа


Оюутан 2014 /эрүүл мэндийн боловсрол олгох/

Шинэ оюутан 2013


Шинэ оюутан 2012

Багшлах дадлагын чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь

Багш бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах


эх хэлний эзэд


Багшлах ур чадвар-Төгсөгчдийн амжилт


Төгсөгчдийн амжилт-багшлахуйн ур чадвар

Багшлах дадлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>