Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш мэргэжлийн стандартын харьцуулсан судалгаа

Онлайн сургалтын материал боловсруулах


IDRC вэб

E-book on Local KnowledgeМатериал судлалын лабратори

Food for Life

Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн өөрийн үнэлгээ

Багш мэргэжлийн стандартын харьцуулсан судалгаа


Багшийн ном (X-XII )


“Ардын гар урлалын бүтээлүүдийн технологийн онцлогт дизайн анализ хийх” төсөл

Биеийн тамирын "Мэргэжлийн сургалтын арга зүй" хөтөлбөр

"Биеийн тамир" (X-XII)

"Биеийн тамир" (IY-YI)

Цахим үнэлгээний систем

Гадаад, Монгол эрдэмтдийн цуврал лекц


---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
>>