Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сургалтын цахим материал боловсруулах программ хангамжийн гарын авлага, зөвлөмж боловсруулах нь

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээний стандартыг боловсруулах хэрэгцээ шаардлага


Багш нарын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт-2013Өсвөр насны хүүхдийн хөгжилд цахим хэрэглэгдэхүүний нөлөөлөл

"Багш нарын англи хэлний мэдлэгийг дээшлүүлэх сургалт-2013"

Гэр бүлийн боловсрол


Авиа


Оюутан 2014 /эрүүл мэндийн боловсрол олгох/

Шинэ оюутан 2013

Шинэ оюутан 2012

Багшлах дадлагын чанар үр өгөөжийг дээшлүүлэх нь


Багшлах ур чадвар-Төгсөгчдийн амжилт


Төгсөгчдийн амжилт-багшлахуйн ур чадвар


---------------
<<
1 2 3
>>