Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Математик, байгалийн ухааны тулгамдсан асуудал

Удирдагч: Ц.Лувсандорж

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Лувсандорж:M.MS01]

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 4500000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-02-12

Товч тайлбар:

Багшийн ажлын чанар нь олон хүчин зүйлээс хамаардаг. Иймд боловсролын чанарыг дээшлүүлэхэд БҮТ, БМДИ нь хамтран ажиллаж ойлголцох чухал юм.