Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
IDRC вэб

Удирдагч: Л.Мөнхтуяа

Хэрэгжүүлэгч баг: [Р.Мижиддорж:09.PRG010],[Б.Золзаяа:09.DID030],[Л.Эрдэнэсайхан:09.DID020],[Д.Норовсүрэн:09.PRG050],[Б.Бадамсүрэн:09.DID040]

Захиалагч: КМТС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2350000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-06-01

Товч тайлбар:

КМТС-ийн дэргэдэх "Информатикийн сургалт судалгааны төв"-ийн вэбийг бүтээж, хэрэглээнд оруулсан.

Хавсаргасан файл: