Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Тулхтай Монгол багш

Удирдагч: Б. жадамбаа

Хэрэгжүүлэгч баг: 12

Захиалагч: МУБИС

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3364644634

Гүйцэтгэсэн огноо: 2013-04-09

Товч тайлбар:

Тулхтай Монгол багш төсөл Шинэ зууны Монгол багш нэртэй болсон.