Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага, дунд боловсролын стандартад үнэлгээ хийх

Удирдагч: Э. Энхпүрэв

Хэрэгжүүлэгч баг: Хими

Захиалагч: Монгол Улсын Боловсрол, Шинжлэх Уханны Яам

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 10000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2012-12-12

Товч тайлбар:

Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын стандартад үнэлгээ хийж, бага, дунд боловсролын салбар хийгдэх чанарын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилтийг удирдлага, зохицуулалтаар хангах

Хавсаргасан файл: