Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМЛЫН СПОР, ТООСНЫ СУДАЛГАА

Удирдагч: Г.Пунсалпаамуу

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Пунсалпаамуу:M.BI04],[Т.Мөнхзул:M.BI11]

Захиалагч: Шинжлэх ухаан технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 2014.07

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-02-09

Товч тайлбар:

 2014 оны 6,7,8-р сард Хэнтий,  Говь-Алтайн аймгийн зарим сумын нутгуудаар нутгуудад тодорхой маршрутын дагуу ургамал, ургамалжилтын судалгаа явуулж, 240 гаруй ургамлын хатаадасын сантай болсноос гадна 100 гаруй зүйл ургамлын тоосны хэлбэрзүйн онцлогийг илрүүлэн эталон бэлдмэлийн санг бий болгосон. Монголын зах зээл дээр худалдаалагдаж буй дотоодын зөгийн балан дахь тоосны агууламжаар түүний гарал үүсэл, чанарыг тогтоож, экологийн үнэлгээг өглөө. Судалгааны материалыг боловсруулж баклаврын 1, магистрын 1 ажил бичиж хамгаалав.

Хавсаргасан файл: