Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол Алтай ба Хангайн нурууны ойт хээрийн биологийн төрөл, зүйл, ойн нөхөн сэргээлтэнд мал бэлчээрлэлтийн үзүүлэх нөлөө

Удирдагч: Ч.Дуламсүрэн

Хэрэгжүүлэгч баг: [Г.Пунсалпаамуу:M.BI04],[Т.Мөнхзул:M.BI11]

Захиалагч: Шинжлэх ухаан технологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 0

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-06-25

Товч тайлбар:

Баян-Өлгий аймгийн Алтай, Сагсай сум Даян нуурын хилийн застабын орчмын шинэсэн ой бүхий Xүйтний аманд 6 талбай сонгон авч 18 цэгт ургамлын судалгаа хийж, үр дүнг боловсруулан баклаврын 1, магистрын 1 ажлыг бичиж хамгаалуулав.

Хавсаргасан файл: