Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах менежмент, зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь

Удирдагч: Ш. Алтанчимэг

Хэрэгжүүлэгч баг: ОБЕГ

Захиалагч: ОБЕГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 6000.04

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-02-16

Товч тайлбар:

Орон нутгийн түвшинд гамшгийн эрсдлийг бууруулах менежмент, зохицуулалтын чадавхийг сайжруулах нь төслийн хүрээнд "Гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах"үндэсний зөвлөх багын гишүүнээр ажиллав.
"Олон нийтийн оролцоотойгамшгийн эрсдлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр"-ийн хүрээнд

  1. Сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн
  2. ЕБС сурагчдийн
  3. их, дээд сургуулийн оюутнууд
  4. ажилтан албан хаагчдад
  5. гамшгаас хамгаалах чиг үүргийн бүлгүүд
  6. сайн дурыханд
  7. ард иргэдэд түүний дотор хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд гамшгаас хамгаалах мэдлэг олгох сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулав