Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Биеийн тамир" (IY-YI)

Удирдагч: С.Жамц

Хэрэгжүүлэгч баг: [Л. Уртнасан:08.TMD010],[Г.Энхсайхан:08.GDD130],[Г.Батцэцэг:08.ATD210]

Захиалагч: БШУЯ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 3000000

Гүйцэтгэсэн огноо: 2011-08-01

Товч тайлбар:

ЕБС-ийн Биеийн тамирын "Багшийн ном" (IY-YI)

Хавсаргасан файл: