Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гамшгийн боловсрол

Удирдагч: Д. Сэржмядаг

Хэрэгжүүлэгч баг: х

Захиалагч: Word Vishion Mongolia, USAID, ОБЕГ

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 20150

Гүйцэтгэсэн огноо: 2015-02-13

Товч тайлбар:

"Өсвөрийн аврагч" клубын гишүүн хүүхдүүдэд зориулсан "Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, аврах ажиллагааны анхан шатны мэдлэг олгох" хичээлд зориулсан багш, сурагчийн ном, сурах бичиг боловсруулав