Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Их Нарт БНГ-ын ургамалжилтын судалгаа

Удирдагч: С.Амгаланбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Т.Мөнхзул:M.BI11]

Захиалагч: Денверийн зоологийн сан

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 1.11111111111111E+20

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-08-18

Товч тайлбар:

Их Нарт БНГ-ын ургамалжилтын судалгаа хийсэн

Хавсаргасан файл: