Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
"Өмнөговь аймгийн нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт"

Удирдагч: С.Амгаланбаатар

Хэрэгжүүлэгч баг: [Ц.Өнөрбаян:A.SH12]

Захиалагч: Денвер

Санхүүжилтийн нийт хэмжээ: 111111111111

Гүйцэтгэсэн огноо: 2014-08-15

Товч тайлбар:

Өмнөговь аймгийн нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт бүхий Аргаль хонины бэлчээрийн талаар судалгаа хийв.

Хавсаргасан файл: