Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Физик II

Зохиогч: Я.Мөнхсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 99929 3 384 4

Хүн орчин хичээлийн заах аргазүй-1

Зохиогч: А. Оюунтунгалаг Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 999293146-9

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурган сэтгэл зүйн зарим асуудал

Зохиогч: Г.Батцэнгэл Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 999622645-X

П.Энхболдын нэрэмжит Улсын Математикийн 11-р уралдаан

Зохиогч: Н.Аргилсан Улсын бүртгэлийн дугаар: ММО

БАГАЧУУДЫН БИЕ БЯЛДРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ОНОЛ АРГА ЗҮЙ

Зохиогч: Т.Эрдэнэчимэг Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN978-99962-0-290-2

Сэтгэл зүйн зурган тестүүд

Зохиогч: М.Хишиг-Ундрах Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN978-99962-996-1-2

Физик II сурагчийн дэвтэр

Зохиогч: Я.Мөнхсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 999 62 2 630 4(L)

Гадаад хэл сурах хэв маяг, сурах арга барилын холбоо хамаарлыг судалсан нь

Зохиогч: Д.Лхамхүү Улсын бүртгэлийн дугаар: 978-99973-905-6-1

Суурь сэтгүүл зүй

Зохиогч: Ж.Батбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: copyright 2010

Заавал бодох өгүүлбэртэй 100 бодлого II анги

Зохиогч: Д.Амартүвшин Улсын бүртгэлийн дугаар: 4628

"Зөв бичихэд тань тусалъя"

Зохиогч: Н. Даваасүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-999626079-8

Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн өөрийн үнэлгээ

Зохиогч: С.Энхтүвшин Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99962-56-88-2

Математикийн олимпиадын бодлогууд-III , IV даваа

Зохиогч: Н.Аргилсан Улсын бүртгэлийн дугаар: ENC 2555

Математикийн олимпиадын бодлогууд

Зохиогч: Н.Аргилсан Улсын бүртгэлийн дугаар: ММО

монгол хэл 5

Зохиогч: Г.Бямбацэрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC372.6,077 ISBN 978-99929-3-450-6

Багш мэргэжлийн стандартын харьцуулсан судалгаа

Зохиогч: С.Энхтүвшин Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-9962-828-0-5

МОНГОЛ ХЭЛ-5

Зохиогч: Д. Ганболд Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC.372.6'077.M-692

Боловсролын нийгмийн ажилтны ур чадвар

Зохиогч: О.Жаргалсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99973-824-2-9 DDC 371.46 C-758

Оюун ухааны хөгжлийн түвшинг тодорхойлох Д.Векслерийн тест

Зохиогч: Б.Туяа Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 999622733-2

Сэтгэл судлал

Зохиогч: Д.Эрдэнэчулуун Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN-99929-62-95-X

Математикийн олимпиадын бодлогууд

Зохиогч: Н.Аргилсан Улсын бүртгэлийн дугаар: ММО

Монгол хэл 3

Зохиогч: Г.Бямбацэрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC494.23

---------------
<<
1 2 3 4 5 6
>>