Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Өгүүлбэр\ онол, дадлага\

Зохиогч: Г.Бямбацэрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN DDC415,023 Ж-316

Гэр бүлийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө

Зохиогч: Д.Эрдэнэчулуун Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 99929-62-88-4

Methodology of Teaching English

Зохиогч: П.Баянжаргал Улсын бүртгэлийн дугаар: 6003

Эмэгтэй бүстэй хувцасны эсгүүр загварчилгаа

Зохиогч: Г.Чулуунаа Улсын бүртгэлийн дугаар: ISPN 978-99962-4-839-9

Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй

Зохиогч: О.Жаргалсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99962-4-847-4 DDC 341.48 Б-381

Сэтгэл судлалын судалгааны арга зүй

Зохиогч: С.Оюунгэрэл Улсын бүртгэлийн дугаар: ISPN 999624268-4

Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийн өөрийн үнэлгээ

Зохиогч: С.Энхтүвшин Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99962-56-88-2

монгол хэл 5

Зохиогч: Г.Бямбацэрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC372.6,077 ISBN 978-99929-3-450-6

Багш мэргэжлийн стандартын харьцуулсан судалгаа

Зохиогч: С.Энхтүвшин Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-9962-828-0-5

МОНГОЛ ХЭЛ-5

Зохиогч: Д. Ганболд Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC.372.6'077.M-692

Боловсролын нийгмийн ажилтны ур чадвар

Зохиогч: О.Жаргалсайхан Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99973-824-2-9 DDC 371.46 C-758

Оюун ухааны хөгжлийн түвшинг тодорхойлох Д.Векслерийн тест

Зохиогч: Б.Туяа Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 999622733-2

Сэтгэл судлал

Зохиогч: Д.Эрдэнэчулуун Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN-99929-62-95-X

Математикийн олимпиадын бодлогууд

Зохиогч: Н.Аргилсан Улсын бүртгэлийн дугаар: ММО

Монгол хэл 3

Зохиогч: Г.Бямбацэрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: DDC494.23

бизнес төлөвлөлт

Зохиогч: Б.Энхтуяа Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN-DDC330077

Таны хүүхэд солгой бол

Зохиогч: Ц.Баярмаа Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN: 978-99962-869-6-4

"Өгүүлбэр судлал"

Зохиогч: Н. Даваасүрэн Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 978-99929 60-31-0

“Мод боловсруулах технологи онол ба сорил”

Зохиогч: О.Оюунбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN978-99989-966-9-5

“Мод боловсруулах технологи”

Зохиогч: О.Оюунбаатар Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN978-99929-936-5-0

Заавал бодох өгүүлбэртэй 100 бодлого III анги

Зохиогч: Д.Амартүвшин Улсын бүртгэлийн дугаар: 4975

Сэтгэл судлал, нэгдүгээр дэвтэр

Зохиогч: О.Мягмар Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 99929-85-64-X

---------------
<<
1 2 3 4 5
>>