Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Монгол хэл II

Зохиогч:   Ж.Мэндээ

Хамтран зохиогч: [Б.Энхтуяа :06.DES030]

Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN: 978-99973-59-05-6

Олгосон огноо:

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар: тусгай хэрэгцээт боловсролын эх хэлний 2-р ангийн анхны сурах бичиг

Түлхүүр үг:

Хавсаргасан файл:


Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: Ж.Мэндээ