Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Сэтгэл судлал, хоёрдугаар дэвтэр

Зохиогч:   О.Мягмар

Хамтран зохиогч:

Улсын бүртгэлийн дугаар: ISBN 99929-62-15-1

Олгосон огноо:

Оюуний өмчийн төрөл: Зохиогчийн эрх

Оюуний өмчийн зэрэглэл: Дотоод

Товч тайлбар:

Хүүхдэд орчноос үзүүлэх нөлөөллийн сэтгэл зүй, багшаас гэр бүлтэй ажиллах ажлын сэтгэл зүй, сурагчдын анги бүлэгтэй ажиллах ажжлын сэтгэл зүй, сурган хүмүүжүүлэх харилцааны сэтгэл зүй зэрэг сургалтын нийгэм-сэтгэл зүйн асуудлыг холбогдох туршилт, жишээ баримтаар тайлбарлан авч үзсэн болно

Түлхүүр үг: #экологийн тогтолцооны загвар #орны нөлөө #Нийгэмшил
Оюуны өмчийн бүтээл нэмсэн: О.Мягмар