Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
New directions in English teacher education for excellence  
Improving Higher Education Curriculum in Mongolia: An Action Research Study in Progress  
Effects of MOOC on student motivation  
Designing a communicative lesson  
Designing a unit of work  
Англи хэлний дамжуулах үйл үгийн утга ба түүний хэрэглээг заахад корпуст суурилсан хандлагыг ашиглах нь  
Үгүйсгэлийн утга зүй  
Бичиг үсгийн боловсрол, түүний түвшин  
Англи-монгол хэлний хэлц үйл үгийн бүтэц, хэрэглээг зэрэгцүүлэн судлах нь  
Continuing professional development based on needs analysis for EFL teachers  
Суралцагчдын өөрийн жолоодлогыг судлах нь  
English listening skills assessment in Mongolia  
MOOC and OER in English learning and teaching  
Study on possibilities of implementing MOOCs at the Mongolian National University of Education  
Англи хэлний хичээлд нийгмийн цахим сүлжээг ашиглах нь  
Агли хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх  
Мэргэжлийн болон ерөнхий англи хэлний сургалтын үнэлгээний асуудал  
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал  
Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны стандарт боловсруулах онол арга зүйн зарим асуудал  
Хэлний бодлого төлөвлөлт ба гадаад хэлний үнэлгээний асуудал  
Суралцагчдын харилцааны чадварыг судлах нь  
ICT in Teaching Licensure in Mongolia  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 80 81
>>