Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гауссын санамсаргүй процессын дундаж утгын хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэд ойролцоо үнэлэлт байгуулах  
Монгол, солонгос хэлний авиа дуурайх үгийн хэлбэрийг харьцуулан судлах нь  
ЛЕКЦИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ҮР ДҮНГ ОЮУТНЫ БИЕ ДААСАН АЖЛААР САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ (ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)  
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр  
Тогтмол параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт байгуулах  
Область сингулярности двух мер, соответствующих одному простейшему процессу  
Animal species diversity at a land-water ecotone in Mongolia  
Геометрын бодлогыг нэмэлт байгуулалтаар шийдэх хэдэн арга  
Геометрын бодлого бодох санаа  
ШИНЭ ҮЕИЙН БОЛОВСРОЛЫН АНХДАГЧДЫН НЭГ НЬ Т.МАШЛАЙ МӨН  
Уран сайхны гимнастикчдын бие бялдрын цогц дасгалуудын хоорондын хамаарал  
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийсэн байдлыг судлах нь  
Комплекс симметр операторын хагас бодит чанар  
ХАНАН ХАДНЫ СПОРТ  
“Аэробик гимнастикийн эхлэн хичээллэгчдийг бэлтгэх нь”  
On comparing Zagreb indices of graphs  
Comparing Zagreb indices and coindices of trees  
Их Дээд Сургуулийн багш нарын идэвхтэй хөдөлгөөнд хийсэн судалгаа  
Буриад хэлний “Хүрьгэн” гэдэг үгийн гарлыг мөшгөх нь  
Адаптация теста Д.Векслера для диагностики интеллектуального развития  
Монгол бичигт хоёр өөрөөр бичдэг дагавруудыг зөв бичих нь  
---------------
<<
1 2 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74
>>