Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
ГАДААД ХЭЛНИЙ СУРГАЛТАНД “LIVEMOCHA” СҮЛЖЭЭГ АШИГЛАХ НЬ  
Java Native Interface  
К вопросу о семантических особенностях русских, английских, монгольских пословиц и поговорок  
Солонгос хэлний "мүөд" ба монгол хэлний "юу" асуух төлөөний үгийн уугуул утгыг судлах нь  
"Үнэлгээ түүнийг бүтээлчээр ашиглах боломж"  
К вопросу о переводе неопределённо-личных и безличных предложений на английский язык  
Биеийн тамирын суурь боловсролын хөнгөн атлетик бүлэг сэдвийн агуулгыг судалсан нь  
GAlert програм  
21-р зууны солонгосын боловсролын чиг хандлага  
Усны төлөөх тэмцэл  
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн япон хэлний багш мэргэжлээр төгсөгчид тавигдах шаардлага”  
К вопросу о лексико-семантических особенностях русских, английских, монгольских пословиц и поговорок  
Направления развития систем школьного образования в странах Азии  
Хөрсний бактерийн хүнд металлыг тэсвэрлэх чадварыг судласан дүн  
К вопросу о структурно-семантических особенностях безличных предложений в современном русском литературном языке  
Хангыл үсгийн бүтээсэн арга бөгөөд Хангыл гийгүүлэгч үсгийн хэлбэрийг хялбар тогтоох арга  
Философийн сургалтын зарим арга зүйн тухай  
Солонгос монгол хэлний толгой гэдэг үгийн харьцуулсан судалгаа  
Antioxidant activity, total phenolic contents of Mongolian herbal medicine NARU-3  
Condition of Gaussian measures to be equivalent  
Aggregation and site tenacity under downed logs in Salamandrella keyserlingii (Caudata: Hynobiidae)  
---------------
<<
1 2 ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
>>