Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
“ Technological study of chondroitin sulfate obtained from windpipe of goats “  
2 ХЭМЖЭЭСТ ТУННЕЛИЙН ҮЗЭГДЛИЙГ ДОЛГИОНЫ БҮРЭН ОЙЛТТОЙ ХАРЬЦУУЛСАН ДҮНГЭЭС  
Adsorption kineticsfor the removal of copper (II) from aqueous solution by adsorbent PSTM -3T  
ФИЗИКИЙН СУРГАЛТАНД АШИГЛАХ ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН  
Цахиур органик полимер (ПСТМ-3Т)-ын зэс (II), хром (VI)-ыг шингээх идэвх ба бүтцийн судалгаа  
Chromium (VI) sorption from aqueous solution by silicon-organic sorbent containing thiocarbamide groups  
Normalized mathematical models with finished products of biological origin  
Гурвалжин хэлбэрийн ойд төөрсөн бодлого  
Нүүдэлчдийн сууцуудын дээврийн оновчтой хэлбэр  
“Survey for Elementary school children movement coordination ”  
НАРНЫ САЛХИНЫ ПАРАМЕТР БА DST ВАРИАЦЫН ХАМААРАЛ  
Модификации второй поисковой задачи Беллмана.  
“ХХI зууны биеийн тамирын багшийн загвар”  
Анхан шатны суралцагчдад ханз үсгийг заах аргачлал  
Солонгос хэлний багш мэргэжлийн өнөөгийн байдал ба цаашдын чиг хандлага  
Бага ангийн хүүхдийн хөдөлгөөний эвслийг хөгжүүлэхэд анатоми физиологи, сэтгэл зүй нөлөөлөх нь  
MANAGEMENT FOR THE PHYSICAL  
Монгол, хятад хэлний цаг заасан дайвар үгийг харьцуулах нь  
Орчуулга: Computer supported ubiquitous learning environment for vocabulary learning  
"Цахим сургалтын хэрэглэгдэхүүн боловсруулахад тавигдах стандарт, чанарын асуудалд"  
К вопросу об особенностях методики преподавания русского языка в монгольской аудитории  
---------------
<<
1 2 ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
>>