Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Байт харвааны тамирчдын булчингийн үйл ажиллагааны онцлог  
Монгол гэрийн загварчлал  
Князь То ван и его просветительская деятельность  
Агаарын бохирдлын тандалтад Smoothing Exponential аргыг хэрэгжүүлэхдээ рекурсив query ашигласан нь  
Улаанбаатар хотын автозамын дагуух аэрозолийн бөөмийн хэмжээ, түүний тархалтын судалгаа”  
Багшийн имижийг судлах аргазүйн асуудалд  
USING WEBLOGS IN AN ESL CLASS TO IMPROVE STUDENTS’ WRITING SKILL  
Байт харвааны түүхэн хөгжлийн үе шатуудыг Ази ба Барууны орнуудынхтай харьцуулсан нь  
Шивэр гүлмэрийн махны химийн найрлага, түүний амьдрах орчин (хөрс, ус)-ы химийн найрлагаас хамаарах нь  
A Comparison of Usage Data Mining for forecasting and managing urban air pollution, taking Ulaanbaatar as case study area.  
Усанд суспензлэгдсэн перовскит төрлийн La1-xCuxMnO3 (x≤0.1)-ийн кристалл бүтэц ба бөөмийн хэмжээсийн судалгаа  
Ньютоны 2-р хуулийг нээх 3D загвар лаборатори  
Оюутны бие даалтын өнөөгийн байдлыг судалсан нь  
Using weblog to improve students’ writing skill  
Some questions about the study of cognitive and educational traditions of Mongolian people  
Из истории развития спорта по стрельбе из лука в Монголии  
Усан уусмал дахь мөнгөн ус (II)-ны ионыг ПСТМ-3Т шингээгч ашиглан шингээх чадварыг судлах судалгаа  
Nanocrystalline ZnO Particle Prepared By High Energy Ball Mill  
Концепты кочевой культуры и их перевод  
How to improve students motivation by using the Jigsaw strategy  
Using cooperative learning as one effective method to turn passive students into active learners in English classroom  
"ОСОБЕННОСТИ ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА ТОСОН ХУЛСТАЙ (МОНГОЛИЯ)"  
"Онлайн видео лекцээр суралцах нь" орчуулгын өгүүлэл  
Removal Study of Chromium (VI) in Aqueous Media from Tanning Industrial Wastewater by using Silicon-Organic Polymer  
---------------
<<
1 2 ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... 80 81
>>