Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хичээлээс гадуурх уншлага -Эх хэлний боловсрол  
Багш бэлтгэх сургалтад хичээлийн судалгаа хийх тухай  
Бүтээлч уншлагад сургах нь  
"Алжаал тайлах агшнаар хүүхдий хэл яриаг хөгжүүлэх асуудалд"  
A Linguistic theory of translation  
ESP teacher role on improving students' speaking skill  
ESP teacher role: Improving students' speaking skill  
Issue on improving teaching practice by using of action research and reflective practices  
Upgrading teaching practice by using of action research  
Орчуулгын хэл шинжлэлийн асуудалд  
Монгол хэлэнд орсон харь үгсийн судалгааны талаар  
Монгол хэлний харь үгийн онцлог  
Some difficulties in teaching English as a foreign language in Mongolia  
The importance of the role play in English class  
Learning through practice  
Psychophysical characteristics of learning a foreign language  
More on Word Origins  
Involvement of the Mongolian Buddhist institutions in coping with the trials of ageing  
Language in education planning and assessment  
Л.Хэрээгийн судлал, шүүмжийн бүтээлүүд  
Problems in terminology of educational study  
Языковая политика и язык в образовании  
Англи хэлний сургалтын үнэлгээ болон шалгалтын зарим асуудал  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 80 81
>>