Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Forth Grade English Education  
Судлаачийн аян замын тэмдэглэл  
Сургалтыг удирдахуйн үзэл зарчим  
Багшлахуйн менежмент  
Terminology work as component of the language policy and planning  
Японы эрдэмтэн Шичидагийн баруун тархийг эрт үед нь хөгжүүлэх арга  
Хэл, соёлын шүтэлцээ  
Байгалийн ухааны хөтөлбөрийн үнэлгээ ба Блумын таксономын тохирцыг судалсан байдал  
Дисциплина "Изменение климата и устойчивое развитие" в рамках реализации магистерских образовательных программ  
Assessing opportunities of lesson study on classroom practices in an undergraduate science education course in Mongolia,  
Хичээлийн судалгааны арга зүйг бакалаврын сургалтанд хэрэглэх боломжийг байгаль шинжлэл дидактикийн хичээл дээр туршин үнэлсэн нь  
МБИС-ийн 2013-2015 онд элсэгчдийн хүчний чанарыг судалсан нь  
Гар сарвууны хөгжил болон анхаарал, ой тогтоолын хөгжлиййг дэмжих боломж  
Боловсролын үнэлгээний нэр томьёоны асуудалд  
МУБИС-ийн биеийн тамирын бус ангийн оюутнуудын хурдны чанарт хийсэн судалгаа  
БНСУ-ын ерөнхий боловсролын төсвийн бүрдүүлэлтэд хийсэн судалгаа  
АНУ-ын ерөнхий боловсролын төсвийн тогтолцоо  
Оюутны бие даалтын ажлыг зохион байгуулахад технологийн карт ашиглах нь  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 73 74
>>