Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Түлхүүр тогтоогч гэр  
Бага ангийн сурагчдын танин мэдэхүйн сонирхолыг бүрэлдүүлэх процессод төслийн арга барилыг ашиглах  
ӨНДӨР ЗЭРЭГЛЭЛТЭЙ ОЙРЫН ЗАЙН ГҮЙГЧДИЙН БИЕ ХҮНИЙ СЭТГЭЛ ЗҮЙН ХУВИЙН ОНЦЛОГ  
Хятад, Тайван, Япон, Монгол улсуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил  
”Өвөрмөц хэллэгийг сонирхолтой байдлаар заах нь”  
“Вьетнамын англи хэлний сургалтын түүх, өнөөгийн байдал" сэдэвт өгүүлэл  
Current situation of master training at Mongolian national University of Education  
Хоршоо үгийг заахын ач холбогдол  
Орчин үеийн Хятадын боловсролын түүхэн үе шат  
Хичээлийн үнэлгээ, үр дүнд хийсэн шинжилгээ  
Математикийн хичээлд хандах хандлагыг тодорхойлох нь  
Pragmatic methods of teaching  
ESP teachers role: Improving student's speaking skill  
Web based test  
Судалгааны бүтээл хэвлүүлэхэд анхаарах 10 зүйл  
Collaboration, multi-tasking and problem solving performance in shared virtual spaces  
Using social media to improve "Writing skill of English"  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 72 73
>>