Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Видео хичээл боловсруулах  
Ispring програм ашиглан 3d ном бэлтгэх  
Агуулгыг элементарчлах асуудалд  
Tux Paint програмын тухай  
Бага боловсролын математикийн хичээлд агуулгын судалгаа хийх боломж  
Сургалтын үйл ажиллагаанд блог ашиглах нь  
Математик сургалтад ТХБ-ын үзэл санааг тусгах нь  
Багшийн хөгжил  
Агуулгын судалгаа  
Сурагчдын бие даан ажиллах чадварыг сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр дэмжих нь  
Багшийн арга зүйн шинэчлэл  
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ийн чадварыг хөгжүүлэх асуудалд  
Непрямое наименование и ценность  
Рубрикийн үнэлгээг туршсан судалгааны үр дүн  
Эхийн үнэлэмжийн айн тухай асуудалд  
Оюутны бүтээлчээр унших чадварыг хөгжүүлэх нь  
Багшийн судалгааны чадамжиддүн шинжилгээ хийх нь  
Оюутны багшлах эв дүй, чадварыг дадлагын явцад хөгжүүлэх боломж  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 80 81
>>