Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
хичээлийн залгамж холбоог сайжруулах нь  
Суралцах хэв маяг оюутны сурлагын амжилтад нөлөөлөх хандлага  
Terminology planning as component of the corpus planning  
Terminological analysis and characteristic of terminology standardization  
Словообразование в современном монгольском языке путем сокращений и аббревиатур: подходы к унификации и нормированию  
Бодлого зохиож ашиглах нь багшийг хөгжүүлэх арга болох нь  
Багш ажлын байран дээрээ хөгжих арга замууд  
Ургамлын тоосны хэлбэрзүйн судалгаа, түүний ач холбогдол. Ц.Жамсран, Д.Золбаярын хамт  
Сэлбэ гол орчмын замгийн судалгаа  
Морфологические особенности пыльцевых зёрен некоторых растении бобовых  
Оюутныг бие даалтын ажлаар хөгжүүлэх нь  
Шүүмжлэлт болон тогтолцоон сэтгэлгээгээр багшлахуйг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага  
Үндэсний нэр томьёоны стандартчилал  
"Зурагзүй" хичээлийн хөтөлбөрийн харьцуулсан судалгаа  
Газарзүйн дидактикт тулгамдаж буй зарим асуудал  
Төсөлд суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж туршсан үр дүн  
The Result of Using Motivation Activities in Reading Skill Lesson  
Тогтвортой хөгжлийн боловсрол англи хэлний ээлжит хичээлийн хөтөлбөрт тусгагдсан байдал  
Суралцагчдын сурах хэв маягийн өнөөгийн байдал тэднийг хөгжүүлэх арга зам  
---------------
<<
1 2 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 74 75
>>