Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж  
Компьютерт Суурилсан Хэл Сурахуйг англи хэлний сургалтад ашиглах нь  
Designing a communicative lesson  
Англи хэлний дамжуулах үйл үгийн утга ба түүний хэрэглээг заахад корпуст суурилсан хандлагыг ашиглах нь  
English listening skills assessment in Mongolia  
Агли хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх  
Мэргэжлийн болон ерөнхий англи хэлний сургалтын үнэлгээний асуудал  
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал  
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг ашиглан сурагчдын эсээ бичих чадварыг сайжруулах боломжийг судлах нь  
“Хэн хурдан хожих вэ”  
Үндэстний сэтгэлгээний онцлогийг зүйр цэцэн үгээр илэрхийлэх нь  
Хятад, Тайван, Япон, Монгол улсуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил  
“Вьетнамын англи хэлний сургалтын түүх, өнөөгийн байдал" сэдэвт өгүүлэл  
Хичээлийн үнэлгээ, үр дүнд хийсэн шинжилгээ  
Математикийн хичээлд хандах хандлагыг тодорхойлох нь  
Pragmatic methods of teaching  
Сургалтыг удирдахуйн үзэл зарчим  
Японы эрдэмтэн Шичидагийн баруун тархийг эрт үед нь хөгжүүлэх арга  
Байгалийн ухааны хөтөлбөрийн үнэлгээ ба Блумын таксономын тохирцыг судалсан байдал  
К вопросу об обучению письменной речи на русском языке  
Межкультурная компентенция и диалог культур  
Ургамлын тоосны хэлбэрзүйн судалгаа, түүний ач холбогдол. Ц.Жамсран, Д.Золбаярын хамт  
Сэлбэ гол орчмын замгийн судалгаа  
Шүүмжлэлт болон тогтолцоон сэтгэлгээгээр багшлахуйг сайжруулах хэрэгцээ шаардлага  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13
>>