Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Бага боловсролын багш мэргэжлээр суралцаж буй оюутны МХТ-ийн чадварыг хөгжүүлэх асуудалд  
Багшийн судалгааны чадамжиддүн шинжилгээ хийх нь  
Оюутны багшлах эв дүй, чадварыг дадлагын явцад хөгжүүлэх боломж  
Багшлах эв дүйн чадамжийг хөгжүүлэх боломжийг судалсан нь  
Бага ангийн иргэний боловсрол хичээлийн арга зүйн шинэчлэл  
WAYS OF BUILDING LISTENING-SPEAKING TECHNIQUES TO EACH LEARNER  
IMPROVING WRITING SKILLS USING SENTENCE DIAGRAMMING  
Өөлд аман аялгууны онцлог  
Сургалтын хэрэглэгдэхүүн бэлтгэх арга зүйн туршилт, үр дүн  
Дидактик хэрэглэгдэхүүнд суурилан хичээлийг үр дүнтэй зохион байгуулах боломжийг судалсан нь  
Сургалтын хэрэглэгдэхүүнд суурилсан портфолио боловсруулах арга зүй  
Тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг ээлжит хичээлийн төлөвлөлтөд тусгасан нь  
Багшийн хичээл төлөвлөлтөд менежментийн үүднээс хандах нь  
Involvement of the Mongolian Buddhist institutions in coping with the trials of ageing  
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, түүний хэрэгжилт  
“МХХТ-ийн цогц чадамжийг үнэлэх арга зүй, үр дүн” (Багш боловсролын жишээн дээр)  
Вэбэд Суурилсан Сургалтын Үнэлгээг Зохион Байгуулсан Туршилт, Үр Дүн  
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд  
МХТ-ийг багш боловсролын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломж  
Нээлттэй эхийн видео хичээлийг сургалтад хэрэглэсэн туршилт, үр дүн  
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж  
Компьютерт Суурилсан Хэл Сурахуйг англи хэлний сургалтад ашиглах нь  
Designing a communicative lesson  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 13 14
>>