Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэргэжлийн дидактик хичээлийн хөтөлбөрийн шинэчлэл, түүний хэрэгжилт  
“МХХТ-ийн цогц чадамжийг үнэлэх арга зүй, үр дүн” (Багш боловсролын жишээн дээр)  
Вэбэд Суурилсан Сургалтын Үнэлгээг Зохион Байгуулсан Туршилт, Үр Дүн  
Тусгай хэрэгцээт боловсролын асуудалд  
МХТ-ийг багш боловсролын хөтөлбөрт хэрэгжүүлэх боломж  
Нээлттэй эхийн видео хичээлийг сургалтад хэрэглэсэн туршилт, үр дүн  
Оюутны бие даалтыг хэмжих боломж  
Компьютерт Суурилсан Хэл Сурахуйг англи хэлний сургалтад ашиглах нь  
Designing a communicative lesson  
Англи хэлний дамжуулах үйл үгийн утга ба түүний хэрэглээг заахад корпуст суурилсан хандлагыг ашиглах нь  
English listening skills assessment in Mongolia  
Агли хэлний бичих чадварыг хөгжүүлэх  
Мэргэжлийн болон ерөнхий англи хэлний сургалтын үнэлгээний асуудал  
Уламжлалт болон цахим үнэлгээний асуудал  
Англи хэлний холбох хэрэглүүрийг ашиглан сурагчдын эсээ бичих чадварыг сайжруулах боломжийг судлах нь  
“Хэн хурдан хожих вэ”  
Үндэстний сэтгэлгээний онцлогийг зүйр цэцэн үгээр илэрхийлэх нь  
Хятад, Тайван, Япон, Монгол улсуудын мэргэжлийн англи хэлний өнөөгийн хөгжил  
“Вьетнамын англи хэлний сургалтын түүх, өнөөгийн байдал" сэдэвт өгүүлэл  
Хичээлийн үнэлгээ, үр дүнд хийсэн шинжилгээ  
Математикийн хичээлд хандах хандлагыг тодорхойлох нь  
Pragmatic methods of teaching  
Сургалтыг удирдахуйн үзэл зарчим  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12 13
>>