Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багш суралцагчдыг үнэлж дүгнэх гол шалгуур  
Англи хэлний хичээлээр харилцан ярианд сургах асуудалд  
Хүн, хэл, соёл гурвын харилцан шүтэлцээ  
Англи хэлний хичээлд ярианы хэлний хэлзүйн онцлогийг анхаарах нь  
Ж. Дью ба М. Фуко: Феминист судлагдахуун гэж юу вэ?  
Англи хэлний хичээлд үгэн тоглоомын арга хэрэглэх нь  
Хэлний бус ангийн оюутны мэргэжлийн англи хэл судлах хэрэгцээг тандах нь  
"6 настай хүүхдэд харилцааны зөв дадал төлөвшүүлэх нь"  
Сонины дизайны өөрчлөлт шинэчлэлт, алдаа дутагдал, түүнийг шийдвэрлэх арга зам  
Сэтгүүлчийн нийгмийн үүргийн тухай зарим асуудал  
Мэдээллийн сайтын “Мэдээллийн график” - ийн төрөл зүйл, хөгжлийн хандлага  
"Ураг цөл үү, орог зол уу?" (МНТ-ны газар нэрийн судалгаа)  
Оюутныг номтой ажлуулж буй туршлага, түүний үр дүнгээс  
боловсролын чанарын үнэлгээний шинэчлэл ба нийгмийн хэрэгцээ  
Монгол ардын дууны зарим орос орчуулга  
Сургалтад мэргэжлийн эрэгцүүлэл хийж, дүн шинжилгээ хийх нь  
Гадаад хэлний бодлого, түүний хэрэгжилтийн тухай асуудал  
Орос хүний овог, нэрийг зөв хэрэглэх тухай асуудалд  
“Ерөнхий боловсролын сургуулийн 5-р ангийн сурагчдын хөдөлгөөний эвслийн түвшинг тодорхойлсон судалгаа”  
“Нэр томьёоны цахим сан ба хэлний бодлогын онол арга зүйн зарим асуудал”  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18 19
>>