Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Англи хэлний сургалтын үнэлгээ болон шалгалтын зарим асуудал  
МБУС-ийн компьютерийн лаборатори, тэдгээрийн ашиглалт, үзүүлэлтэд хийсэн судалгаа  
Англи хэлний нэгэн сурах бичгийн үнэлгээний асуудалд  
Үгүйсгэлийн утга зүй  
Англи-монгол хэлний хэлц үйл үгийн бүтэц, хэрэглээг зэрэгцүүлэн судлах нь  
Англи хэлний хичээлд нийгмийн цахим сүлжээг ашиглах нь  
Хэлний бодлого төлөвлөлт ба гадаад хэлний үнэлгээний асуудал  
Дүрд тоглохыг ашиглан суралцагчдын англиар ярих чадварыг сайжруулах арга зүйн асуудал  
Монголын хэвлэлийн зөвлөлийн ёс зүйн гомдол шийдвэрлэлтэд хийсэн ажиглалт  
Шивээ-Овоогийн нүүрснээс шингэн түлш гарган авах боломж  
Химийн хичээлээр суралцагчдын мэдлэг чадварын түвшинг “оюуны үйлийн хэв шинж”-ийг судалж туршсан байдал”  
Химийн боловсролын стандарт, хөтөлбөр, сурах бичигт ТХТБ-ын үзэл санаа тусгагдсан байдлын судалгаа  
“Хөвсгөл, завханы фосфоритоос фосфатын холбогч бодисуудыг гаргах хими-технологийн судалгаа”  
Шивээ-Овоогийн нүүрсний дистилятаас түрхлэг тос гарган авсан судалгааны дүнгээс  
Орчин үеийн багшлахуйн менежментэд дүн шинжилгээ хийх нь  
Хэлний бодлого төлөвлөлтийн асуудал ба монгол хэлний хөгжил  
Багшлахуйн менежмент  
Гадаад хэлний бодлого төлөвлөлтийн хүрээнд эх хэлээ хөгжүүлэх нь  
АНУ-ын ерөнхий боловсролын төсвийн тогтолцоо  
Оюутны бие даалтын ажлыг зохион байгуулахад технологийн карт ашиглах нь  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 18 19
>>