Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хөрсний бактерийн хүнд металлыг тэсвэрлэх чадварыг судласан дүн  
Хангыл үсгийн бүтээсэн арга бөгөөд Хангыл гийгүүлэгч үсгийн хэлбэрийг хялбар тогтоох арга  
Солонгос монгол хэлний толгой гэдэг үгийн харьцуулсан судалгаа  
Монгол, солонгос хэлний авиа дуурайх үгийн хэлбэрийг харьцуулан судлах нь  
ЛЕКЦИЙН ХИЧЭЭЛИЙН ҮР ДҮНГ ОЮУТНЫ БИЕ ДААСАН АЖЛААР САЙЖРУУЛАХ БОЛОМЖ (ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИШЭЭН ДЭЭР)  
Гауссын процессын корреляцийн функцийн тухай таамаглал шалгах ойролцоо шинжүүр  
Тогтмол параметрийн хамгийн их үнэний хувь бүхий үнэлэлтэнд ойролцоо үнэлэлт байгуулах  
ШИНЭ ҮЕИЙН БОЛОВСРОЛЫН АНХДАГЧДЫН НЭГ НЬ Т.МАШЛАЙ МӨН  
Ээлжит хичээлийн хөтөлбөрт дүн шинжилгээ хийсэн байдлыг судлах нь  
Комплекс симметр операторын хагас бодит чанар  
ХАНАН ХАДНЫ СПОРТ  
Их Дээд Сургуулийн багш нарын идэвхтэй хөдөлгөөнд хийсэн судалгаа  
Монгол хэлний “охин” гэдэг үгийн гарал, хувьсал  
Э-ХИЧЭЭЛ БОЛОВСРУУЛАХАД АНХААРАХ АСУУДАЛ  
МУБИС-ийн оюутны сэтгэл ханамжийн судалгааг шинжлэх нь  
“Аэробик гимнастикийн тамирчдын дээш үсрэлтийг судалсан нь”  
“Эрүүлжүүлэх аэробикийн хичээлийн ачаалалд аэробикийн төрөл, хөгжмийн хэмнэл нөлөөлөх нь”  
Augmented reality (Өргөжүүлсэн бодит байдал)  
Онлайн сургалтанд оролцогч талуудын судалгаа  
БАГА БОЛОВСРОЛЫН МАТЕМАТИК ДИДАКТИКТ ЦАХИМ ХЭРЭГЛЭГДЭХҮҮН ХЭРЭГЛЭЖ ТУРШИХ НЬ  
---------------
<<
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19
>>