Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Хэтрүүлэлт чимэг тодотголоор өгүүлэгчийн үнэлэмж илрэх нь  
Дүрслэлт чимэг тодотгол, үндэстний сэтгэлгээ, өгүүлэгчийн үнэлэмж  
Боловсронгуй лекцийн арга,түүний үр дүнгээс  
Боловсронгуй лекцийн арга  
Өвөрмөц хэлцээр илэрсэн сэтгэл хөдлөлийн гадаад илрэл  
Монгол хэлц үгийн орос орчуулгын асуудалд  
Реконструкция первичных структур и значений терминов родства в монгольском языке  
Орос, франц хэл эрлийзжих онцлогийг судалсан нь  
НИЙГМИЙН АЖЛЫН САЛБАР ДАХЬ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ АЖИЛЛАГАА  
Хүүхдийнхээ хөгжлийг идвэхжүүлье гэвэл  
Assessing spoken language  
Гадаад хэлний сургалт, сурах бичгийн асуудалд  
"Монголын цэцэрлэгийн боловсролтой хамт алхсан минь"  
“Америкийн цэцэрлэгийн нэг өдөр”  
"Ерөнхий боловсролын сургуулийн суралцагчдыг уран бичлэгээр хөгжүүлэх хялбар аргачлал, түүнийг хэрэгжүүлсэн үр дүн"  
Национальные черты характера, отраженные в переводе  
“Уран сайхны гимнастикийн олстой хийх дасгалын арга зүй”  
Хар цагаан өнгөний бэлгэдэл  
“Монгол сан даллагын шүлгийн агуулга бүтцийн онцлог”  
Аман ба бичгийн зохиолын харилцан холбогдох зарим асуудал  
1. “Бөө мөргөлтэй холбогдох хэдэн онцлог шинжийн тухай”  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 18 19
>>