Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
БАГШЛАХ ДАДЛАГАД ОЮУТНЫГ БЭЛТГЭХ НЬ  
СУРГАЛТАД НЭЭЛТТЭЙ ЭХИЙН ПРОГРАМЫГ ХЭРЭГЛЭХ НЬ  
Хүн байгаль хичээлд нөлөөлдөг хүчин зүйл  
Тайлбарласан эсээ бичих чадварт анализ хийсэн нь  
Номын тэмдэглэл бүтээлчээр бичүүлэх арга зүйн туршилт, үр дүн  
Эсээний хэсгүүдийг холбох үгс, түүний утга, хэрэглээ  
Шүлэгт өнгө аяс оруулан бичих чадварт суралцуулах нь  
Оюутны бие даалтын ажлын гүйцэтгэл ба үнэлгээнд хийсэн ажиглалт дүгнэлт  
Оюутны цахим хэрэглэгдэхүүн боловсруулах чадварыг хөгжүүлэх нь  
Хичээлээс гадуурх уншлага -Эх хэлний боловсрол  
"Алжаал тайлах агшнаар хүүхдий хэл яриаг хөгжүүлэх асуудалд"  
ESP teacher role on improving students' speaking skill  
ESP teacher role: Improving students' speaking skill  
Learning through practice  
Мэдээлэл зүйн багшийн хөгжлийг дэмжих арга зүй, үр дүн  
Багш бэлтгэх сургалтад сургалтын нээлттэй цахим системийг туршсан нь.  
Суралцагчдын үнэлгээнд SuperQuiz-г ашиглах нь (Мэдээлэл харилцааны технологи хичээлийн жишээн дээр).  
Нээлттэй эхийн үнэлгээний хэрэгслүүдийг сургалтад ашиглах боломж, туршилт, үр дүн  
Биологийн хичээлийн агуулгын тогтолцоог харьцуулан судалсан нь  
Бичиг үсгийн боловсрол, түүний түвшин  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 18 19
>>