Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Мэдээлэл зүйн багшийн хөгжлийг дэмжих арга зүй, үр дүн  
Багш бэлтгэх сургалтад сургалтын нээлттэй цахим системийг туршсан нь.  
Суралцагчдын үнэлгээнд SuperQuiz-г ашиглах нь (Мэдээлэл харилцааны технологи хичээлийн жишээн дээр).  
Нээлттэй эхийн үнэлгээний хэрэгслүүдийг сургалтад ашиглах боломж, туршилт, үр дүн  
Биологийн хичээлийн агуулгын тогтолцоог харьцуулан судалсан нь  
Бичиг үсгийн боловсрол, түүний түвшин  
Суралцагчдын өөрийн жолоодлогыг судлах нь  
Шинжлэх ухаан техникийн нэр томьёоны стандарт боловсруулах онол арга зүйн зарим асуудал  
Суралцагчдын харилцааны чадварыг судлах нь  
Японы Хөгжлийн бэрхшээлийг эрт үед илрүүлэх, түүнийг дэмжих тогтолцоо  
Япон улсын “Тэгш хамруулах боловсрол”-ын системийн хөгжлийн чиг хандлага  
Хөгжлийн бэрхшээл ба тэгш хамруулах боловсрол  
Багшийн ёс зүй , сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал  
МУБИС-ийн 2010-2012 онд элсэгчдийн хүчний чанарыг судалсан нь  
МУБИС-ИЙН 2015 ОНД ЭЛСЭГЧДИЙН УЯН ЧАНАРЫГ СУДАЛСАН НЬ  
Чихрийн шижин өвчнөөс сэргийлэх БИН5 бэлдмэлийн бүрэлдэхүүн ургамалын DPPH чөлөөт радикал дарангуйлах идэвхийн судалгаа  
Chemical –technological Study on biological active compound preventing diabetes  
Амны хөндийн нянгийн эсрэг биологийн идэвхит цай гарган авах хими- технологи  
Монгол ямааны цагаан мөгөөрсөн хоолойноос хондратин сульфат гарган авах хими технологийн судалгаа  
Сургуулийн өмнөх насны хүүхдэд гадаад хэл зааж буй байдал  
Магадлалын бодлого бодох аргачлал  
---------------
<<
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17
>>