Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Гэр бүл, гэрлэлтийн сэдэвт зар сурталчилгааны материал ашиглан харилцааны чадварт суралцуулах нь

Хэвлэлийн нэр: ГХТ-Орчуулгын семинар

Зохиогч:  Х.Нармандах

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2017-01-19

Хуудас дугаар: 5

Өгүүллийн хураангуй:

Энэхүү судалгаанд англи хэл заахад сургалтын интерактив материал ашиглахын  ач холбогдол, түүний хэрэглээний талаар авч үзсэн болно. Суралцагчид коллежид элсэх үедээ өөрсдийн хүссэн хэмжээнд мэдлэг олж авах хүсэлтэй байдаг. Зар сурталчилгааны материал нь англи хэл заахад ашиглаж болох хялбар, хүртээмжтэй хэрэгслийн нэг юм. Зар сурталчилгааны материалыг  хэлний 4 чадварыг хэлзүй, үгийн сантай хамтатган цогцоор нь хөгжүүлэх суурийг тавихад ашиглаж болох юм. Тиймээс энэхүү өгүүлэлд гэр бүл, гэрлэлтийн сэдэвтэй зар сурталчилгааны материал ашиглан суралцагчдыг харилцааны чадварт суралцуулах талаар өгүүлнэ.

Өгүүллийн төрөл: Мэргэжлийн нэр хүндтэй сэтгүүлээс орчуулсан өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #зар сурталчилгаа #харилцааны чадвар

Хавсаргасан файл:

zolbayarmandakh@yahoo.com

Өгүүлэл нэмсэн: Х.Нармандах