Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
The relationship between the teachers and students affects to the quality of teaching

Хэвлэлийн нэр: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ

Зохиогч:  П. Алтанзул

Хамтран зохиогч: [Д. Чимэгбаатар:K.HS02]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-11

Хуудас дугаар: 98-103

Өгүүллийн хураангуй: Буриадын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичигт "Багш суралцагчийн харилцаа сурлагын чанарт нөлөөлөх нь" сэдвээр судалгаа хийж, хэвлүүлэв.

https://elibrary.ru/item.asp?id=27598469 холбоосоор орж үзэж танилцана уу.

Өгүүллийн төрөл: Олон улсын хурлын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #MORAL #SKILL #SENSE #CULTURE #KNOWLEDGE #TEACHER #SPEECH #STUDENT

Өгүүлэл нэмсэн: П. Алтанзул