Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
RESULT OF THE PHARMACOLOGICAL STUDY OF BIN-5, ANTI-DIABETIC PREPARATION

Хэвлэлийн нэр: The 2nd Scientific Asia and The Pacific Symposium on “ Sustainable Diets Human: Nutrition and Livestock “

Зохиогч:  Ү.Пүрэвжав

Хамтран зохиогч: D.Dadamkhand,Ts. Odbayar,E. Munkhbat

Хэвлүүлсэн огноо: 2014-08-21

Хуудас дугаар: 325 -330

Өгүүллийн хураангуй:

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #diabetes #biological active compound

Өгүүлэл нэмсэн: Ү.Пүрэвжав