Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Нээлттэй эхийн видео хичээлийг сургалтад хэрэглэсэн туршилт, үр дүн

Хэвлэлийн нэр: Багшийн хөгжил - технологийн шинэчлэл

Зохиогч:  Б.Бадамсүрэн

Хамтран зохиогч: [Б.Золзаяа:M.MS03],[Ц.Гэрэлтуяа:M.IT18],[Т.Уламбаяр:M.IT14],[С.Эрхбаяр:M.IT13]

Хэвлүүлсэн огноо: 2016-05-12

Хуудас дугаар: 145-153

Өгүүллийн хураангуй:

The study attempted not only to investigate the open educational method and types but also the possibilities to use a video lesson in training by Khan Academy to support the students’ educational activities. Teachers who majored in Math, English, Biology, History and Information Technology from the school №20 in Bayangol district as well as the senior students from the Information Technology Department, School of Natural Sciences in MNUE. In the framework of the experiment, we developed and introduced the following things:

1. A guideline, how to use a video lesson

2. Introduction about using the open resource video

3. Teachers and students were invited to take part in an interview

4. Collecting the comments to improve the lesson and it’s materials

5. Based on research results we introduced a model of e-materials for using the video lesson by Khan Academy.

Өгүүллийн төрөл: ЭШХ-ын эмхэтгэлд бүрэн хэмжээний өгүүлэл

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #вэбэд суурилсан сургалт #видео хичээл #нээлттэй эх #ахиц

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Бадамсүрэн