Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
Багшийн хөгжил

Хэвлэлийн нэр: КМТС-ийн ЭШБ

Зохиогч:  Д. Эрдэнэтуяа

Хамтран зохиогч: [Г.Хишигбаяр :K.NS07],[Д.Батзаяа:K.NS08],[Д.Алтанзаяа:K.NS09]

Хэвлүүлсэн огноо: 2013-04-23

Хуудас дугаар: 25

Өгүүллийн хураангуй: Багшийн хөгжил, хөгжлийг тодорхойлох. 

Өгүүллийн төрөл: Их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг

Өгүүллийн зэрэглэл: Дотоод

Түлхүүр үг: #суралцагч #Багш

Өгүүлэл нэмсэн: Д. Эрдэнэтуяа