Нэвтрэх хэсэг Нэвтрэх
On some vertex-degree-based graph invariants

Хэвлэлийн нэр: MATCH Commun. Math. Comput. Chem., 65 (3)

Зохиогч:  Б.Хоролдагва

Хамтран зохиогч:

Хэвлүүлсэн огноо: 2011-09-15

Хуудас дугаар: 723-730

Өгүүллийн хураангуй: lhohoiho

Өгүүллийн төрөл: Томсон-Ройтерсийн индекстэй(IF-JCR) сэтгүүл

Өгүүллийн зэрэглэл: Гадаад

Түлхүүр үг: #Topological indices #Graph invariant #Vertex degree

Өгүүлэл нэмсэн: Б.Хоролдагва